Stiskalnice za žebljane plošče

Presa je namenjena za spajanje rešetaka krovnih konstrukcija pomoću metalnih konektora. Presa ima C oblik, u kojem je ugrađen jednostrani hidrulički cilindar, dve pritisne ploče, fiksna i pomerljiva, hidraulički agregat sa komandama. Hidrulički cilindar ravnomerno presuje konektore , a kad otpustimo komandu presovanja, vraća se u gornji položaj. Presa je predviđena za pomeranje i zato ima ugrađene točkove.