Stroj & Les Cerknica

Nanosači lepka

Nanosači lepka

Nanosač lepka (NL 4-6000; 4000; 3000) namenjen je za dvostrani nanos lepka na elemente od masivnog drveta. Količinu nanosa lepka regulišemo sa dozirnim posudama. Nanosač ima na ulazu valjkasti transporter, a na izlazu ugrađen letvasti transporter. Nanosni valjak je gumiran. Elementi koji dolaze u dodir sa lepkom izrađeni su od rostfraja. Nanosač radi sa automatskim režimom rada. U automatskom režimu postavljamo letve na ulaz transportera, koji ih vozi preko valjka za nanos lepka prema kraju transportera, gde se pri aktiviranju letve graničnog prekidača zaustavlja. Kad ga podignemo, transport se uključi automatski. Pri zaustavljanju graničnim prekidačem zaustavi se transporter, a valjak za nanošenje lepka se ne zaustavlja, da se lepak ne zasuši.

Nanosač lepka (NL 2V-350; NL 2D-400) namenjen je za jednostrani ili dvostrani nanos lepka na elemente od masivnog drveta. Količinu nanosa lepka regulišemo sa dozirnim posudama. Nanosač ima na ulazu valjkasti transporter, a na izlazu valjke od novilona. Nanosni valjak je gumiran ili od livenog najlona. Elementi koji dolaze u dodir sa lepkom izrađeni su od rostfraja.

Nanosač lepka (MNL 1000-R, MNL 250-R) namenjen je za nanos lepka na elemente od masivnog drveta. Količinu nanosa lepka regulišemo sa dozirnim posudama. Nanosni valjak je gumiran.