Stroj & Les Cerknica

NLE/300

NLE/300

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:TIP:NLE-300 dvostrani
 
DUŽINA MAŠINE 1000 mm
ULAZNI DEO (VALJKASTI) 500 mm
IZLAZNI DEO (DISKOVI) 6000 mm
DIMENZIJE VALJKA 2 x 160 mm
ŠIRINA VALJKA 2 x 300 mm
PRIKLJUČNA SNAGA 2 x 0.37 kW, 400 V, 50 Hz
BRZINA NANOSNIH VALJKA PODEŠAVA SE SA FREKVENTNIM REGULATOROM